Eko škola

Rosteme s přírodou. Učíme děti respektu a lásce k životnímu prostředí

Naše státní Mateřská škola Nad Parkem leží v krásném klidném prostředí Zbraslavi. Nacházíme se v původní vilové zástavbě, v horní části Zbraslavi. Za školkou máme lesopark Belvedér a borový háj. Jako člověk s přírodovědným vzděláním jsem se rozhodla potenciál zdejší krajiny využít a zaměřit vzdělávání environmentálním směrem.

Naším posláním je vytvořit pozitivní vztah dětí k přírodě - všemu živému i neživému, včetně prostředí, ve kterém žijí. Na velké zahradě udržujeme záhonky, využíváme kompostéry, třídíme odpady a poznáváme okolní přírodu. Děti vedeme k udržitelnosti nenásilnou a hravou formou. Jsme příznivci inovativních metod vzdělávání a náš pozitivně naladěný tým paní učitelek se stará o to, aby se děti rozvíjely ve všech důležitých oblastech současně.

Eko škola

Jsme součástí programu EKOŠKOLA

Cílem programu EKOŠKOLA je dát dětem motivaci a sílu, aby v budoucnu dokázaly samostatně a aktivně zlepšovat životní prostředí kolem sebe. Každé 2-3 roky se věnujeme konkrétnímu tématu, v minulosti jsme v rámci tématu Voda například zdárně dokončili projekt využití dešťové vody. Pod vedením paní učitelek děti samy hledají možnosti zlepšování v jednotlivých ekologických tématech. Důležitou součástí enviromentální výchovy je podpora a zapojení rodičů.