Stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Mateřská škola Nad Parkem

Aktuality Akce Jídelníček Fotogalerie Napište nám
Sobota, 12. června 2021, svátek má Antonie
Vše o školce
Náš tým
Školní řád
Eko a ekoškola
Finance
Kroužky
Spolek rodičů
Projekty
Zápis do MŠ
Prázdniny
Kontakty
Ke stažení
Ankety
Prázdniny
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021
pro děti z MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova
2.8. - 20.8.2021
Prázdninový provoz je určen zejména pro děti zaměstnaných rodičů z MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova a bude probíhat v těchto termínech:
3.8.2021 - 20.8.2021 MŠ Nad Parkem
7.7.2021 - 23.7.2021 MŠ Matjuchinova
(Informace k prázdninovému provozu v MŠ Matjuchinova na www.mszbraslav.cz)
Termíny podání přihlášek a platby:

- Kdy: 14.6.2021 - 15.6.2021 v době 7:30 - 8:30 a 15:00 - 17:00
- Kde: Osobně v kanceláři hospodářky školy MŠ Nad Parkem

POZOR ZMĚNA! Dokumenty si rodiče stáhnou a osobně podají v té mateřské škole, kam se hlásí na prázdniny!
Formuláře:

- PŘIHLÁŠKA - Žádost o umístění dítěte do MŠ Nad Parkem k prázdninové docházce
- POTVRZENÍ OD LÉKAŘE (pouze děti z MŠ Matjuchinova, stačí kopie z kmenové MŠ)
- INFORMOVANÉ SOUHLASY zákonných zástupců (pouze děti z MŠ Matjuchinova)

Formuláře jsou ke stažení na těchto stránkách ve složce Ke Stažení.
Platby školné a stravné:

- Platba bezhotovostně na účet MŠ Nad Parkem 130839349/0800 pod přiděleným variabilním symbolem dítěte do 25.6.2021

- Variabilní symbol pro děti z MŠ Matjuchinova bude přdělen při podání přihlášky. Děti z MŠ Nad Parkem použijí VS přidělený pro běžné platby v MŠ

- Školné: 623,- Kč
- Stravné: 38,- Kč/den, děti s OŠD 41,- Kč/den
Telefonické spojení:

- Hospodářka školy: 257 286 337, 725 919 833
- Email: hospodarka-ms@seznam.cz, reditelna@msnadparkem.cz

DŮLEŽITÉ:

1. K prázdninovému provozu budou přijaty pouze děti přihlášené v daném termínu: 14.6.2021 a 15.6.2021 a s uhrazenými poplatky do 25.6.2021! V případě, že nebude uhrazen poplatek včas, nebude dítě k prázdninové docházce přijato.

2. Po uvedeném termínu ani během prázdnin nebudou nepřihlášené děti z organizačních důvodů přijaty k prázdninové docházce.

3. Školné se platí v uvedené výši bez ohledu na počet dní docházky do MŠ Nad Parkem. Stravné bude vráceno bezhotovostně do 31.8.2021 pouze v případě řádného omluvení doloženého potvrzením od lékaře, odevzdaného hospodářce v MŠ Nad Parkem nejpozději do 20.8.2021.
Podle ustanovení § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lze v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí. Upozorňujeme tedy zákonné zástupce dětí, že bude zároveň proveden závazný průzkum zájmu kmenových dětí o docházku do MŠ v letních měsících.