Stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Mateřská škola Nad Parkem

Aktuality Akce Jídelníček Fotogalerie Napište nám
Sobota, 12. června 2021, svátek má Antonie
Vše o školce
Náš tým
Školní řád
Eko a ekoškola
Finance
Kroužky
Spolek rodičů
Projekty
Zápis do MŠ
Prázdniny
Kontakty
Ke stažení
Ankety
Finance
Stravné

Výživové a finanční normy jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění. Děti se v mateřské škole stravují 3x denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Odchází-li dítě po obědě domů, odnáží si odpolední svačinu s sebou domů.

1. Výše stravného

děti 3 - 6 let : 38,- Kč

děti 7 let : 41,- Kč (děti, které dosáhnou od 1.9. do 31.8. příslušného školního roku 7 let)

2. Odhlašování ze stravování

Telefonicky: Pevná linka a mobil třídy
SMS: Mobil třídy
Písemně: Sešit šatna

- Dítě je třeba odhlásit nejpozději do 8 hodin téhož dne
- Neodhlášené dítě je započteno a hradí stravné
- Je-li dítě odhlášeno z docházky, je zároveň odhlášeno i ze stravování

3. Platba stravného

- Platba stravného a úplaty za předškolní vzdělávání jsou hrazeny dohromady trvalým příkazem k úhradě, splatné k 25. dni předchozího měsíce s uvedeným variabilním symbolem dítěte

- Hotově jen mimořádně u hospodářky školy (pí. Janatové), např. při problému s převodem

Opakované neplacení je považováno za vážné porušení a dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů může vést k předčasnému vyloučení dítěte z MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vždy na školní rok. Její splatnost je stanovena společně se stravným k 25. dni předchozího měsíce. Po dohodě s hospodářkou školy je možné úplatu za vzdělávání hradit do 15. dne daného měsíce.

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a předloží písemné rozhodnutí odboru SSP o výši životního minima.

Ceny školného na školní rok 2020/2021

Školné na měsíc: 830,- Kč

Informace k platbám

Částka pro nastavení trvalého příkazu pro rok 2020/2021
  • Pro děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2017: 1590 Kč/měsíc (20 dní x 38 stravné + 830 školné)
  • Pro děti s povinnou předškolní docházkou (narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015): 760 Kč/měsíc (20 dní x 38 stravné)
  • Pro děti s odkladem školní docházky (narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014): 820 Kč/měsíc (20 dní x 41 stravné)
Číslo účtu:130839349/0800 Prosíme, vždy uvádějte variabilní symbol

- Platbu provádějte formou trvalého příkazu k úhradě, splatné k 25. dni předchozího měsíce s uvedeným variabilním symbolem dítěte (nastavte prosím trvalý příkaz k 25. dni (ne dříve ani později, aby vaše platba přišla na účet MŠ nejpozději do 30.)

- Platba v hotovosti jen mimořádně u hospodářky školy (pí. Janatové), např. při problému s převodem

- Platba úplaty za předškolní vzdělávání a stravného se provádí dohromady (je možno dohodnout s hospodářkou školy platbu školného později), ale upřednostňujeme jednu platbu najednou. Děkujeme.

Vyúčtování plateb

- Vyúčtování proběhne 2x ročně v prosinci a v srpnu, případně po dohodě s hospodářkou školy možno upravit

Kontakt na hospodářku školy, vedoucí školní jídelny

pí. Radka Jantová - 257 286 337, 725 919 833, hospodarka-ms@seznam.cz